Απεγκατάσταση

kplus Logo

Απεγκατάσταση

Στον Κωτσόβολο, φροντίζουμε η παλιά σου συσκευή να απεγκατασταθεί σωστά και με ασφάλεια. Εξασφαλίζουμε και ότι ο χώρος σου αλλά και η συσκευή σου δεν θα υποστούν φθορές κατά την απεγκατάσταση

Απεγκατάσταση από τον Κωτσόβολο σημαίνει:

άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών από την παράδοση της συσκευής

απεγκατάσταση από τους έμπειρους τεχνικούς μας

πανελλαδική κάλυψη, όπου υπάρχει κατάστημα Κωτσόβολος

αποξήλωση εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (για τα κλιματιστικά)

στοκάρισμα στις τρύπες των αποξηλωμένων σωληνώσεων (για τα κλιματιστικά)

αποσύνδεση καλωδίων ρεύματος, ψυκτικών σωληνώσεων και σωληνώσεων αποχέτευσης (για τα κλιματιστικά)

εργασίες από αδειούχο & πιστοποιημένο για διαχείριση φθοριούχων αερίων ψυκτικό (για τα κλιματιστικά)

ειδικό μηχάνημα συλλογής φρέον, για την προστασία του περιβάλλοντος (για τα κλιματιστικά)

μετά τον ηλεκτρολογικό έλεγχο, απεγκαθιστούμε τον παλιό θερμοσίφωνα, αφού τον αποστραγγίσουμε από το νερό που περιέχει (για τους θερμοσίφωνες)

Διαθέσιμες υπηρεσίες

και μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών μας

Κλιματιστικά